RussianEnglish (UK)

20 квітня 0 13-30 відбулася науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій «Сучасні технології у промисловому виробництві»

 

ПЕРЕМОЖЦІ:

І місце –  студ. групи ТС-41 Мосьпан А. Б. за доповідь «Синтез гранульованих біоматеріалів на основі альгінату та гідроксиапатиту з додаванням іонів магнію». (кер. Яновська Г. О.)

ІІ місце -  студ. групи ФЕ.м-61 Салогуб А. О. за доповідь "Морфологія поверхні плівок Zn2SnO4 отриманих хімічним методом спрей-піролізу" (кер. Манжос О. П.);

               студ. групи ТС-41 Чубур В. С., Умнік І. В., Сіпко І. О. за доповідь «Синтез гранулированных биоматериалов на основе альгината и гидроксиапатита с добавлением ионов серебра» (кер. Воробйова І. Г.);

              студ. групи ЛС 611 Руденко К. О., Голубов В. І., Руденко К. О. за доповідь "Утворення плівок на  основі   альгінату натрію, желатину та фурациліни з додаванням іонів Ca2+та Zn2+." (кер. Яновська Г. О.).

ІІІ місце -  студ. групи ЛС 613 Ковшун А. В., Сандюк А. Ф., за доповідь «Синтез плівок на основі альгінату та желатину з додаванням стрептоциду» (кер. Большаніна С. Б.);

             студ. групи І-62 Рибалко М. А.,Ляховка А. В за доповідь "Мембранний електроліз в процесах регенерації розчинів, що містять Cr6+" (кер. Большаніна С. Б.);

             студ. групи ТС-41 Мосьпан А. Б. за доповідь " Розрахунок концентрації розчинів сульфатної кислоти" (кер. Лебедєв С. Ю.);

                студ. групи ЛС 612 Кіяшко Ю. М., Тверезовська А. І. за доповідь "Хімія гемоглобіну" (кер. Ліцман Ю. В.);

                 студ. групи ЛС 626 Бадер Моса Мохаммад Ахмад за доповідь "Причины необычных вкусовых пристрастий"  (кер. Диченко Т. В.)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

  

                                                               Зав. кафедрою Большаніна С. Б.

 Рибалко М. А.,Ляховка А. В.                                   Мосьпан А. Б

Ковшун А. В., Сандюк А. Ф.                        Чубур В. С.,Умник И. В.,Сипко И. А.                  

                                                             Салогуб А. О.

Руденко Кристина,   Голубов В. І.,  Руденко Карина          

 Кіяшко Ю. М., Тверезовська А. І.

 Бадер Моса Мохаммад Ахмад