RussianEnglish (UK)

Біоорганічна хімія 2018 р

План занять з біоорганічної хімії

Лабораторний журнал

Обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ)

Типові завдання

Миронович, Л. М.  Біоорганічна хімія (тестові завдання) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Миронович, О. П. Манжос. – Суми : СумДУ, 2015. – 191 с. 

 Теоретичні питання

 

 

Рекомендована література

  1. Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. : підручник. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю.І. Губський, І.В Ніженковська, М.М. Корда та ін. ; за ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. — К. : ВСВ “Медицина”, 2016. — 544 с. 
  2. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ «БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ» 
  3.  Черных В. П., Зименковский Б. С., Гриценко И. С. Органическая химия: учебник для студ. вузов / Под общ. ред. в. П. Черных.—2-е изд., испр. и доп.— х.: изд-во НФаУ; оригинал, 2007.—776 с. 
  4. Учебник "Биоорганическая химия" (Тюкавкина Н. А., Бауков Ю. И.) 
  5. Л. І. Остапченко, І. В. Компанець, О. В. Скопенко та ін. БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ. ПРАКТИКУМ

 

Медицинская химия 2018–2019

Русский язык обучения

СМ-805р, 806р, 807р

 Тематический план практических занятий

 ЛЕКЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 Журнал лабораторных работ

Сборник индивидуальных заданий по медицинской химии

 

Литература

Медицинская химия: учебник. Калибабчук В.А., Грищенко Л.И., Галинская В.И. и др. – К.: Медицина, 2008. – С. 7-24.
Ершов Ю.А., Попков В.А., Берлянд А.З. Общая химии. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. Учебник для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 2000. – С. 153-164.