RussianEnglish (UK)

1. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Загальна та органічна хімія (Авторизований доступ) [Текст]: конспект лекцій. Ч.1 / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна. — Електронне видання каф. загальної хімії. — Суми: СумДУ, 2013. — 134 с.

2. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Збірник тестових завдань із дисципліни "Загальна та органічна хімія" (Авторизований доступ) [Текст]. Ч.1 / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна. — Електронне видання каф. загальної хімії. — Суми: СумДУ, 2013. — 68 с.

3. Лебедев С.Ю. Физическая химия (Авторизований доступ) [Текст]: учеб. пос. / С.Ю. Лебедев. — Електронне видання каф. загальної хімії. — Сумы: СумГУ, 2012. — 236 с.

4. Воробьева И.Г., Большанина С.Б. Аналитическая химия: конспект лекций. - Сумы: СумГУ, 2013. - 152 с.

5. Манжос О.П., Ліцман Ю.В. Збірник індивідуальних завдань з медичної хімії. - Суми: СумДУ, 2013. - 66с.

6.  Марченко Л.І., Большаніна С.Б., Ліцман Ю.В., Лебедєв С.Ю. Самостійна робота студентів при вивченні хімії (Авторизований доступ): навч. посіб. / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна, Ю.В. Ліцман, С.Ю. Лебедєв. — Електронне видання каф. загальної хімії. — Суми: СумДУ, 2013. — 569 с.

7. Диченко Т.В. Хімічні терміни, поняття та закони. Химические термины, понятия и законы. Chemical terms, notions and laws: навчальний посібник / Т.В. Диченко. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 245 с.