RussianEnglish (UK)

Факультет ЕЛіТ   

Дисципліна "ХІМІЯ"

Необхідні матеріали для самостійної роботи, підготовки до занять та тестового контролю студентів

http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:c63732c3bf9b7070c82625f128c7980998d6c700/latest//index.html

Дисципліна "ФІЗИЧНА ХІМІЯ"

Лекції з курсу Фізична хімія

  1. Лекція 1

  2. Лекція 2

  3. Лекція 3

Для студентов-иностранцев

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

Для студентів напряму підготовки 050503 машинобудування (ХМ)

Образцы решения заданий (рус.вар.)

Зразки розв'язання завдань (укр. вар.)

Физическая химия для студентов-заочников

Конспект лекций "Физическая химия"