RussianEnglish (UK)

Медична хімія 2017 р

ЛЕКЦІЇ

Матеріал для самостійного опрацювання теми Біогенні елементи

1. ЛЕКЦІЯ 1 Комплексні сполуки

2. ЛЕКЦІЯ 2  Теоретичні основи біоенергетики

3. ЛЕКЦІЯ 3 Розчини електролітів

Додаток до лекції 3. Буферні системи крові

4. ЛЕКЦІЯ 4 Основи хімічної термодинаміки та біоенергетики

5. ЛЕКЦІЯ 5 Хімічна кінетика та хімічна рівновага

6. ЛЕКЦІЯ 6 Окисно-відновні та електрохімічні процеси

7. ЛЕКЦІЯ 7 Основи фізико-хімії поверхневих явищ http://physcollchem.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2014/04/Glava6.pdf стор. 1-7, 12-16,20-39 (Підручник Медична хімія: Підручник для вузів / В. О. Калібабчук, Л. І. Грищенко, В. І. Голинська та ін.; Під ред В. О. Калібабчук. - К. : інтермед, 2006 - 460 с.  Стор.206-237.)

8. ЛЕКЦІЇ 8, 9 Поверхневі явища. Колоїдні розчини

Орієнтовні теми повідомлень під час лабораторно-практичних занять

МОДУЛЬ 1

 МОДУЛЬ 2

 

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4

Medical chemistry 2017

LECTURES

Lectures on medical chemistry  / compiler  T. V. Dychenko. – Sumy : Sumy State University, 2013. – 66 p.

COORDINATION COMPOUNDS

SOLUTIONS. TYPES OF SOLUTIONS. SOLUBILITY.

SOLUTIONS OF ELECTROLYTES

CHEMICAL THERMODYNAMICS

CHEMICAL KINETICS

Chemical reaction rate. Eqilibrium

 

LABORATORY WORKS:

 

1. Laboratory works on Medical chemistry 1 semester

PRACTICAL CLASS:

Диченко Т. В., Ліцман Ю. В., Воробйова І. Г. Methodical instructions for independent student work on the topic Acid-Base Equilibrium and Complex Formation in Biological Liquids in Medicinal Chemistry / Authors: T. V. Dychenko,   Y. V. Litsman, I. G. Vorobiova. – Sumy : Sumy State University, 2014. – 88 p.

 

Contral test

 

Contral test

 

INDIVIDUAL HOMEWORK:

 Collection of individual exercises to the course «Medical chemistry»for students of specialty  1201 «Medicine»  full-timeeducation

SOLUTION

 INDIVIDUAL HOMEWORK:

 Collection of individual exercises to the course «Medical chemistry»for students of specialty  1201 «Medicine»  full-timeeducation

Біоорганічна хімія 2017 р

ЛЕКЦІЇ

1. ЛЕКЦІЯ 1 Класифікація і номенклатура органічних сполук.

Запитання до лекції 1

2. ЛЕКЦІЯ 2 Основи реакційної здатності органічних сполук

Запитання до лекції 2

3. ЛЕКЦІЯ 3 Гетерофункціональні сполуки

Запитання до лекції 3

4. ЛЕКЦІЯ 4 Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди.

Запитання до лекції 4

5. ЛЕКЦІЯ 5 Амінокислоти. Білки.

Запитання до лекції 5

6. ЛЕКЦІЯ 6 Вуглеводи

Запитання до лекції 6

7. ЛЕКЦІЯ 7 Гетероциклічні сполуки. Нуклеотиди

Запитання до лекції 7

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 1 Класифікація і номенклатура органічних сполук

2. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 2

3. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 3, 4

4. Плани підготовки до практичного заняття 5

5. План підготовки до практичного заняття 6

6. Зразок варіанту контрольної роботи

7. Питання підготовки до контрольної роботи з біоорганічної хімії

8. Плани підготовки до практичного заняття 7

9. Плани підготовки до практичних занять 9, 10

10. Зразок варіанту залікової роботи з біоорганічної хімії

11. Плани підготовки до практичних занять 11,12

12. Питання підготовки до залікової роботи з біоорганічної хімії

 

Bioorganic chemistry 2017

Individual homework