RussianEnglish (UK)

Медична хімія 2017 р.

ЛЕКЦІЇ

Матеріал для самостійного опрацювання теми Біогенні елементи

ЛЕКЦІЯ 1. Комплексні сполуки

ЛЕКЦІЯ 2. Теоретичні основи біоенергетики

ЛЕКЦІЯ 3. Кінетичні закономірності перебігу хімічних процесів

ЛЕКЦІЯ 4. Розчини. Розчини неелектролітів.

ЛЕКЦІЯ 5. Розчини електролітів

ЛЕКЦІЯ 6. Окисно-відновні та електрохімічні процеси

ЛЕКЦІЯ 7. Основи фізико-хімії поверхневих явищ

ЛЕКЦІЇ 8-9. Поверхневі явища. Колоїдні розчини

Орієнтовні теми повідомлень під час лабораторно-практичних занять

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4

Презентації лекцій з медичної хімії:

Medical chemistry 2017

LECTURES

LABORATORY WORKS:

 1. Laboratory works on Medical chemistry 1 semester

PRACTICAL CLASS:

Диченко Т.В., Ліцман Ю.В., Воробйова І.Г. Methodical instructions for independent student work on the topic "Acid-Base Equilibrium and Complex Formation in Biological Liquids" in Medicinal Chemistry / Authors: T.V. Dychenko, Y.V. Litsman, I.G. Vorobiova. – Sumy: Sumy State University, 2014. – 88 p.

 

CONTRAL TEST

Contral test

SOLUTION

Colligative Properties

INDIVIDUAL HOMEWORK:

Collection of individual exercises to the course «Medical chemistry» for students of specialty 1201 «Medicine» full-time education

Біоорганічна хімія 2017 р

ЛЕКЦІЇ

ЛЕКЦІЯ 1 Класифікація і номенклатура органічних сполук.
Запитання до лекції 1

ЛЕКЦІЯ 2 Основи реакційної здатності органічних сполук
Запитання до лекції 2

ЛЕКЦІЯ 3 Гетерофункціональні сполуки
Запитання до лекції 3

ЛЕКЦІЯ 4 Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди.
Запитання до лекції 4

ЛЕКЦІЯ 5 Амінокислоти. Білки.
Запитання до лекції 5

ЛЕКЦІЯ 6 Вуглеводи
Запитання до лекції 6

ЛЕКЦІЯ 7 Гетероциклічні сполуки. Нуклеотиди
Запитання до лекції 7

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 1. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 1
  Класифікація і номенклатура органічних сполук
 2. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 2
 3. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 3-4
 4. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 5
 5. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 6
 6. Зразок варіанту контрольної роботи
 7. Питання підготовки до контрольної роботи з біоорганічної хімії
 8. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 7
 9. Плани підготовки до ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 9-10
 10. Зразок варіанту залікової роботи з біоорганічної хімії
 11. Плани підготовки до ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 11-12
 12. Питання підготовки до залікової роботи з біоорганічної хімії

Bioorganic chemistry 2017

Individual homework