RussianEnglish (UK)

Медична хімія (для російськомовних студентів)

Конспект лекцій 

 

Лекция 1. Биогенные элементы
Лекция 2. Комплексные соединения
Лекция 3. Термодинамика
Лекция 4.Кинетика, Химравновесие
Лекция 5. Растворы неэлектролитов
Лекция 6. Растворы электролитов (дополнение Буферные растворы)
Лекция 7. ОВР и основы электрохимии
Лекция 8. Поверхностные явления
Лекция 9. Дисперсные системы

 

 1. Колоидная химия - поверхневі явища

 

Медична хімія (для україномовних студентів)

Лекції

Лекція 1. Комплексні сполуки
Лекція 2. Кислотно-основні рівноваги в біологічних розчинах1
Лекція 3. Кислотно-основні рівноваги в біологічних розчинах2
Лекція 4. Енергетика хімічних реакцій
Лекція 5. Хімічна кінетика
Лекція 6. Електродні процеси, їх біологічна роль та застосування в медицині
Лекція 7. Фізико-хімія поверхневих явищ
Лекція 8. Колоїдні розчини. Грубодисперсні системи.
Лекція 9. Хромотографія. Мікрогетерогенні дисперсні системи.

 

3506 Манжос О.П., Ліцман Ю.В. Збірник індивідуальних завдань з медичної хімії. - Суми: СумДУ, 2013. - 66с.

Біоорганічна хімія

Лекції (для російськомовних студентів):

 1. Лекція_Класифікація та номенклатура органічних сполук
 2. Лекція_Гідроксикислоти
 3. Лекція_Оксокислоти
 4. Лекція_Ліпіди
 5. Лекція_Амінокислоти
 6. Лекція_Вуглеводи

6а Лекція_Моносахариди (презентація)

6б Лекція_Полісахариди  (презентація)

7. Лекція_Гетероцикли

8. Лекція_Нуклеїнові кислоти

Питання до курсу

1. Лекція 2015 року_Ліпіди

2. Питання з біоорганічної хімії (за всіма темами)

3. Минимум вопросов к зачету по биоорганической химии ( на «3»)

 Література:

 1. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу "Біоорганічна хімія" для студентів медичного факультету (Манжос О. П., Миронович Л. М.)
 2. Конспект лекцій з біоорганічної хімії
 3. Підручник по біоорганічній хіміії (Миронович Л. М.)
 4. Учебник "Биоорганическая химия" (Тюкавкина Н. А., Бауков Ю. И.) https://docs.google.com/file/d/0Bw_f54pvrxEtMzZ4RXhUUWtzQUk/edit?pli=1
 5. ОДЗ №2 (15 вариантов)
 6. Опорний конспект з біоорганічної хімії
 7. Тестові завдання для підготовки до заліку "Біоорганічна хімія"
 8. Допоміжні матеріали до теми 1 - Класифікація і номенклатура органічних сполук
 9. 3. Биоорганическая химия в схемах и таблицах для иностранцев (РУС.)

 Методична література