RussianEnglish (UK)

19 квітня 0 14-00 відбулася ІV Всеукраїнська міжвузівська науково-технічна конференція «Сучасні технології у промисловому виробництві».

ПЕРЕМОЖЦІ:

І місце – студентка групи ЕК-41 Мосьпан А.Б. за доповідь «Синтез біоматеріалів на основі альгінату та гідроксиопатиту з додаванням іонів цинку». (кер. Яновська Г.О.)

ІІ місце

  • студенти групи ЕК-41 Чубур В.С., Умнік І.В., Сипко І.А. за доповідь «Влияние температуры на сорбционную способность пектиновых веществ по отношению к ионам цинка» (кер. Воробйова І.Г.);
  • студ. групи ПС-501 Міннібаєва А.М. за доповідь "Синтез біополімерних плівок для застосування в косметології" (кер. Яновська Г.О.).

ІІІ місце

  • студ. групи ЛС-507 Ісаєва Н.М., Лахтарина Р.Ю. за доповідь «Енантіомери в організмі людини» (кер. Ліцман Ю.В.);
  • студ. групи ІМ-51 Авраменко С.Е. за доповідь "Получение качественных медных покрытий на стальных изделиях" (кер. Большаніна С.Б.);
  • студ. групи ЛС Денисенко А.П. за доповідь "Використання йонселективних електродів в медицині" (кер. Манжос О.П.);

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Зав. кафедрою ЗХ, доцент Большаніна Світлана Борисівна

Авраменко С.Е.

Чубур В.С., Умнік І.В., Сипко І.А.

Капустян О.А., Крекотень К.О.

Денисенко А.П.

Міннібаєва А.М.

Большаніна С.Б.

Ісаєва Н.М., Лахтарина Р.Ю.

Денисенко А.П., Мосьпан А.Б.

Семененко Р.В., Юсупова А.Ф., Рябоконь Д.С.

Мосьпан А.Б.

Юсупова А.Ф., Рябоконь Д.С.

Пенський М.М., Курса І.К.

 

Науково-дослідна робота: