RussianEnglish (UK)

1.  Марченко Л. І., Большаніна С. Б. Загальна та органічна хімія: конспект лекцій – Суми : Сумський державний університет, 2015. – Ч. 2. – 105 с.

2. Марченко Л. І., Большаніна С. Б. Збірник прикладів розв’язування типових задач із дисципліни «Загальна та органічна хімія»  – Суми : Сумський державний університет, 2015. Ч. 2 – 26 с.

3. Русско-турецкий словарь химических терминов / составитель : Т. В. Дыченко . – Сумы : Сумский государственный университет, 2015. – 38 с.

4. Диченко Т. В. Хімічні терміни, поняття, закони. Химические термины, понятия, законы. Chemical terms, notions, laws (ГРИФ МОН) : навчальний посібник / Т. В. Диченко . - Суми : Сумський державний університет, 2015 . - 247 с.

5. Ліцман Ю. В., Манжос О. П. Методичні вказівки з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» (в таблицях і схемах). – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 112 с.

6. Лицман Ю. В.,  Дыченко Т. В., Воробьева И. Г., Манжос А. П. Сборник индивидуальных заданий по курсу «Медицинская химия»  – Сумы : Сумский государственный университет , 2015. – 31с.

7. Диченко Т. В., Соколова Т. В. Методичні вказівки із дисципліни "Хімія" (у схемах і таблицях) для слухачів підготовчого відділення денної форми навчання - Суми : Сумський державний університет, 2015. - 84 с.

8. Диченко Т. В., Марченко Л. І. Тестові завдання з хімії для іноземних слухачів – Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч.1 - 84 с. 

9. Диченко Т. В., Марченко Л. І. Тестові завдання з хімії для іноземних слухачів – Суми : Сумський державний університет, 2015. - Ч.2 - 59 с