RussianEnglish (UK)

1. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Загальна та органічна хімія: конспект лекцій – Суми: Сумський державний університет, 2015. – Ч.2. – 105 с.

2. Марченко Л.І., Большаніна С.Б. Збірник прикладів розв’язування типових задач із дисципліни «Загальна та органічна хімія» – Суми: Сумський державний університет, 2015. Ч.2 – 26 с.

3. Русско-турецкий словарь химических терминов / составитель: Т.В. Дыченко. – Сумы: Сумский государственный университет, 2015. – 38 с.

4. Диченко Т.В. Хімічні терміни, поняття, закони. Химические термины, понятия, законы. Chemical terms, notions, laws (ГРИФ МОН): навчальний посібник / Т.В. Диченко. - Суми: Сумський державний університет, 2015. - 247 с.

5. Ліцман Ю.В., Манжос О.П. Методичні вказівки з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» (в таблицях і схемах). – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 112 с.

6. Лицман Ю.В., Дыченко Т.В., Воробьева И.Г., Манжос А.П. Сборник индивидуальных заданий по курсу «Медицинская химия» – Сумы: Сумский государственный университет, 2015. – 31 с.

7. Диченко Т.В., Соколова Т.В. Методичні вказівки із дисципліни "Хімія" (у схемах і таблицях) для слухачів підготовчого відділення денної форми навчання - Суми: Сумський державний університет, 2015. - 84 с.

8. Диченко Т.В., Марченко Л.І. Тестові завдання з хімії для іноземних слухачів – Суми: Сумський державний університет, 2015. - Ч.1 - 84 с.

9. Диченко Т.В., Марченко Л.І. Тестові завдання з хімії для іноземних слухачів – Суми: Сумський державний університет, 2015. - Ч.2 - 59 с.