RussianEnglish (UK)

Перелік науково-дослідних тем, що виконуються на кафедрі:

Тема НДР та її керівник

0116U005240

Сорбційні процеси за участю природних та синтетичних мінералів

Большаніна С.Б.

0118U003038

Вплив фізико-хімічних параметрів на формування кальцій-фосфатних фаз у водних розчинах

Яновська Г.О.

0115U005616

Особливості методики навчання хімії іноземних студентів

Диченко Т.В

0115U004847

Організація самостійної роботи студентів при вивченні хімічних дисциплін

Ліцман Ю. В.

за минулі роки:

  • № д/р 0110U001765 «Исследование кинетики гидролиза сахарозы при наличии неорганических кислот» (руководитель работы - к.х.н., доцент Лебедев С.Ю.)
  • № д/р 0110U001400 «Гетероциклизации 1,2,4-триазина и синтез производных на их основе» (руководитель рооты - д.х.н., профессор Миронович Л.М.)
  • № д/р 0110U001766 «Разработка электронных пособий для преподавания химических дисциплин в условиях коедитно-модульной системы» (руководитель работы - к.пед.н., доцент Лицман Ю.В.)
  • № д/р 0110U001767 «Измерение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) природных жидких сред» (руководитель работы - к.х.н., доцент Манжос А.П.)
  • № д/р 74.02.02.10 «Исследование свойств металлизированных поверхностей» (руководитель работы - к.т.х. - Большанина С.Б.)
  • № д/р 74.02.01.09 «Исследование микроструктуры поверхности железнодорожных цистерн, которые прокородировали действием серной кислоты производства ПО «Нафтан» (руководитель работы - к.т.х. - Большанина С.Б.)
  • № д/р № 0110U001768 «Адсорбция ионов из водных растворов с помощью глинистых сорбентов» (руководитель работы - к.т.х. - Большанина С.Б.).
  • № д/р 40.112.11 «Совершенствование технологии гальванических покрытий» (руководитель работы - к.т.х. - Большанина С.Б.).
  • № д/р 51.21-01.14.СП «Вивчення корозійних процесів металевих конструкцій та труб, при експлуатації їх в умовах виробництва» (керівник доц. Большаніна C.Б.)
  • № д/р 40.112.10/д4/п1 «Удосконалення технології гальванічних покриттів» (кер. к.т.н. – Большаніна С. Б.)