RussianEnglish (UK)

1. S.V. Doronin, R.A. Manzhos, A.G. Krivenko, A.P. Manzhos. Electron transfer kinetics of the ferrous/ferric redox system on the platinum deposits on gold. // J. Electroanal. Chem. 784 (2017) 140-144. http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2016.11.054    Scopus   (ImpactFactor: 2.64)

2. Istvan Horvath, Igor A. Iashchishyn, Lars Forsgren, and Ludmilla A. Morozova-Roche Immunochemical Detection ofα-Synuclein Autoantibodies in Parkinson's Disease: Correlation between Plasma and Cerebrospinal Fluid Levels // ACS Chem. Neurosci., Article ASAP DOI: 10/1021/acschemneuro. 7b00063 Publication Date (Web): March 6, 2017 Copyright 2017 American Chemical Society
Scopus   (ImpactFactor: 4.348)
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acschemneuro.7b00063

3. R. А. Moskalenko, А. M. Romaniuk, I. O. Iashchishyn, I.-M. S. Zakorko, А. M. Piddubnyi, Ye. O. Chernov, L. O. Morozova-Roche Участь прозапальних білків S100A9/A8 у атерокальцинозі аортальних клапанів / "Патологія" Т. 14, №1 (39), 2017   DOI: 10.14739 / 2310-1237http://dx.doi.org/10.14739/2310-1237.2017.1.98183 (Web of Science)

4. Большанина С. Б., Сердюк В. А. Из опыта применения электрохимических модулей в процессах регенерации и очистки хромсодержащих растворов / Журнал "Мир гальваники", ISSN 2071-2464, 1 (35) 2017 март, С. 6-11

5. Большаніна С. Б., Рибалко М. А., Ляховка А. В. Мембранний електроліз в процесах регенерації розчинів, що містять Cr6+ /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 123.

6. Большаніна С. Б., Кириченко О.М., Ковшун А. В., Сандюк А. Ф. Синтез плівок на основі альгінату та желатину з додаванням стрептоциду /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 124.

7. Кириченко О.М. Очищення гальванічних розчинів /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 126.

8. Воробьева И. Г., Чубур В. С., Умник И. В. Синтез гранулированных биоматериалов на основе альгината и гидроксиапатита с добавлением ионов серебра /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 127.

9. Яновська Г. О., Кириченко О.М., Руденко К. О., Руденко К. О., Голубов В. І. Утворення плівок на основі альгінату натрію, желатину та фурациліну з додаванням іонів Са2+ та Zn2+ /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 128.

10. Яновська Г. О., Мосьпан А. Б. Синтез гранульованих біоматеріалів на основі альгінату та гідроксиапатиту з додаванням іонів магнію /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 130.

11. Сулскіс Д., Морозова-Рош Л. А., Ящішин І. О. Механізм утворення амілоїду білком S100A9/Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 132.

12. Лебедєв С. Ю., Мосьпан А. Б. Розрахунок концентрацій розчинівсульфатної кислоти /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 133.

13. Манжос О. П., Салогуб А. О., Опанасюк О. С. Морфологія поверхні плівок Zn2SnO4 отриманих хімічним методом спрей-піролізу /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 135.

14. Ліцман Ю. В., Кіяшко Ю. М., Тверезовська А. І. Хімія гемоглобіну /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 136.

15. Дыченко Т. В., Бадер МосаАхмад Причины необычных вкусовых пристрастий /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м. Суми, 18-21 квітня 2017 р.) : у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 137.

16. A.A. Yanovska, S.B. Bolshanina, A.S. Stanislavov, V.N. Kuznetsov,A.B. Mospan, V.Yu. Illiashenko, Yu.V. Rogulsky  SynthesisandcharacterizationofCu-loadedhydroxyapatite-alginatemicrospheres/ Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Хімія, фізика і технологія поверхні» і семінару «Наноструктуровані біосумісні / біоактивні матеріали» – Київ, 2017. – 190 с., с.173

17. A.A. Yanovska, A.G. Ryabishev, S.V. Novіkov, E.V. Mironets,A.A. Stepanenko, V.D. Chіvanov, S.N. Danilchenko. The study of thermaldecomposition of carbonate apatites by the temperature-programmed desorptionmass spectrometry technique (TPD-MS) / МатеріалиВсеукраїнськоїконференціїзміжнародноюучастю «Хімія,фізикаітехнологіяповерхні» ісемінару «Наноструктурованібіосумісні /біоактивніматеріали»Київ, 2017. – 190 с., с.174

18. Биденко Л. В., Дыченко Т. В. Проблемы адаптации иностранных студентов в образовательной среде Украины / International scientific-practical conference "Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology": Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen : Konstantin Preslavsky University of Shumen. 224 p. - 15-17 p.