RussianEnglish (UK)
 1. S.V. Doronin, R.A. Manzhos, A.G. Krivenko, A.P. Manzhos. Electron transfer kinetics of the ferrous/ferric redox system on the platinum deposits on gold. // J. Electroanal. Chem. 784 (2017) 140-144. Scopus (Impact Factor: 2.64)
  http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2016.11.054

 2. Istvan Horvath, Igor A. Iashchishyn, Lars Forsgren and Ludmilla A. Morozova-Roche Immunochemical Detection of α-Synuclein Autoantibodies in Parkinson's Disease: Correlation between Plasma and Cerebrospinal Fluid Levels // ACS Chem. Neurosci., Article ASAP DOI: 10/1021/acschemneuro. 7b00063 Publication Date (Web): March 6, 2017 Copyright 2017 American Chemical Society Scopus (Impact Factor: 4.348)
  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acschemneuro.7b00063

 3. R.А. Moskalenko, А.M. Romaniuk, I.O. Iashchishyn, I.-M.S. Zakorko, А.M. Piddubnyi, Ye.O. Chernov, L.O. Morozova-Roche Участь прозапальних білків S100A9/A8 у атерокальцинозі аортальних клапанів / "Патологія" Т. 14, №1 (39), 2017 DOI: 10.14739 / 2310-1237 (Web of Science)
  http://dx.doi.org/10.14739/2310-1237.2017.1.98183

 4. Большанина С.Б., Сердюк В.А. Из опыта применения электрохимических модулей в процессах регенерации и очистки хромсодержащих растворов / Журнал "Мир гальваники", ISSN 2071-2464, 1 (35) 2017 март, С. 6-11

 5. Большаніна С.Б., Рибалко М.А., Ляховка А.В. Мембранний електроліз в процесах регенерації розчинів, що містять Cr6+ / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 123.

 6. Большаніна С.Б., Кириченко О.М., Ковшун А.В., Сандюк А.Ф. Синтез плівок на основі альгінату та желатину з додаванням стрептоциду / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 124.

 7. Кириченко О.М. Очищення гальванічних розчинів / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 126.

 8. Воробьева И.Г., Чубур В.С., Умник И.В. Синтез гранулированных биоматериалов на основе альгината и гидроксиапатита с добавлением ионов серебра / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 127.

 9. Яновська Г. О., Кириченко О.М., Руденко К.О., Руденко К.О., Голубов В.І. Утворення плівок на основі альгінату натрію, желатину та фурациліну з додаванням іонів Са2+ та Zn2+ / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 128.

 10. Яновська Г.О., Мосьпан А.Б. Синтез гранульованих біоматеріалів на основі альгінату та гідроксиапатиту з додаванням іонів магнію / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 130.

 11. Сулскіс Д., Морозова-Рош Л.А., Ящішин І.О. Механізм утворення амілоїду білком S100A9 / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 132.

 12. Лебедєв С.Ю., Мосьпан А.Б. Розрахунок концентрацій розчинівсульфатної кислоти / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 133.

 13. Манжос О.П., Салогуб А.О., Опанасюк О.С. Морфологія поверхні плівок Zn2SnO4 отриманих хімічним методом спрей-піролізу / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 135.

 14. Ліцман Ю.В., Кіяшко Ю.М., Тверезовська А.І. Хімія гемоглобіну / Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч.1. - С. 136.

 15. Дыченко Т. В., Бадер МосаАхмад Причины необычных вкусовых пристрастий /Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (м.Суми, 18-21 квітня 2017 р.): у двох частинах / редкол. О. Г. Гусак, В. Г. Євтухов. - Суми: Сумський державний університет, 2017. - Ч. 1. - С. 137.

 16. A.A. Yanovska, S.B. Bolshanina, A.S. Stanislavov, V.N. Kuznetsov, A.B. Mospan, V.Yu. Illiashenko, Yu.V. Rogulsky Synthesis and characterization of Cu loaded hydroxyapatite - alginate microspheres / Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Хімія, фізика і технологія поверхні» і семінару «Наноструктуровані біосумісні / біоактивні матеріали» – Київ, 2017. – 190 с., с.173

 17. A.A. Yanovska, A.G. Ryabishev, S.V. Novіkov, E.V. Mironets, A.A. Stepanenko, V.D. Chіvanov, S.N. Danilchenko. The study of thermal decomposition of carbonate apatites by the temperature-programmed desorption mass spectrometry technique (TPD-MS) / Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Хімія, фізика і технологія поверхні» і семінару «Наноструктуровані біосумісні / біоактивні матеріали» – Київ, 2017. – 190, с.174

 18. Биденко Л.В., Дыченко Т.В. Проблемы адаптации иностранных студентов в образовательной среде Украины / International scientific-practical conference "Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology": Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. 224 p. - 15-17 p.

 19. I.G. Vorobiova, N.А. Borshch, Yu.A. Mirgorod The Structure of Mn and Co Nanoparticles Obtained in Direct Surfactant Micelles / Journal of nano- and electronic physics. Sumy: Sumy State University, 2017. - Vol.9, No5, 05036(4pp)

 20. S.B. Bolsnanina, R.M. Pshenychnyi Electrical Conductivity of Aliovalent Substitution Solid Solution Pb1-xSmxSnF4+x / 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP) Pages: 02MAN03-1 02MAN03-5
 21. A.A. Yanovska, S.B. Bolshanina, A.S. Stanislavov, V.N. Kuznetsov, A.B. Mospan, V.Yu. Illiashenko, Yu.V. Rogulsky, Ya.V. Trofimenko, S.N. Danilchenko. Synthesis and characterization of copper- loaded hydroxyapatite-alginate microspheres // Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2017. V. 8. N 4. P. 400-409

 22. Yanovska  А., Nahornyi  D., Bolshanina  S.,  Stanislavov  A. Hydroxyapatite  Coatings For Dental Implants. // Матеріали першої міжуніверситетської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії» 26-27 квітня 2017 року, м. Київ, Україна. Журнал біомедична інженерія №5 С.15-16.
 23. Iashchishyn, I. A., Sulskis, D., Nguyen Ngoc, M., Smirnovas, V., and Morozova-Roche, L. A. Finke-Watzky Two-Step Nucleation-Autocatalysis Model of S100A9 Amyloid Formation: Protein Misfolding as "Nucleation" Event. ACS Chem Neurosci 8, 2152-2158

 24. Диченко Т.В. Підготовка іноземних студентів у закладах вищої освіти України (1993-2017 рр.) / Т.В.Диченко // Педагогічні науки: зб. наук. праць. -- Херсон: Херсонський державний університет, 2017. -- Вип.LXXIX. -- Том 2. -- С. 18--26