RussianEnglish (UK)

1. Воробьева И. Г., Миронович Л. М. Общая химическая технология: конспект лекций. - Сумы : Сумский государственный университет, 2017. - 283 с.

2. Манжос А. П., Лицман Ю. В., Дыченко Т. В., Воробьева И. Г. Сборник задач по курсу "Медицинская химия". - Сумы : Сумский государственный университет, 2017. - 30 с.

3. Большаніна С. Б., Лебедєв С. Ю., Яновська Г. О. Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни "Хімія". - Суми : Сумський державний університет, 2017. - 173 с.

4. Ліцман Ю. В. Методичні вказівки з дисципліни "Медична хімія" (в схемах і таблицях). - Суми : Сумський державний університет, 2017. - 67 с.