RussianEnglish (UK)

1. Воробьева И.Г., Миронович Л.М. Общая химическая технология: конспект лекций - Сумы: Сумский государственный университет, 2017. - 283 с.

2. Манжос А.П., Лицман Ю.В., Дыченко Т.В., Воробьева И.Г. Сборник задач по курсу "Медицинская химия" - Сумы: Сумский государственный университет, 2017. - 30 с.

3. Большаніна С.Б., Лебедєв С.Ю., Яновська Г.О. Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни "Хімія" - Суми: Сумський державний університет, 2017. - 173 с.

4. Ліцман Ю. В. Методичні вказівки з дисципліни "Медична хімія" (в схемах і таблицях) - Суми: Сумський державний університет, 2017. - 67 с.