RussianEnglish (UK)

Пропонуємо переглянути освітню програму Прикладна хімія 

та ознайомитися з профілем освітньої програми на сайті університету

Ознайомтесь з вибірковими дисциплінами освітньої програми Прикладна хімія

 

Силабуси до освітньої програми Прикладна хімія

 

Обов'язкові дисципліни

професійної підготовки

 Вибіркові дисципліни

професійної підготовки

 1. Загальна хімія  1. Хімія колоїдних систем
2. Неорганічна хімія 2. Хімія рідкісних елементів
 3. Фізична та колоїдна хімія  3. Теоретичні аспекти органічної хімії
 4. Аналітична хімія