RussianEnglish (UK)

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 2019 р.

Тематичний план лекцій

Курс за даною дисципліною працює за технологією Змішаного навчання з використанням методики Google Class, підготовка до занять та завдання самостійної роботи студента, ви отримуєте на авторизований аккаунт Google. Авторизація через особистий кабінет студента СумДУ.

 

 

Медична хімія 2019 р.

 

ЛЕКЦІЇ

Матеріал для самостійного опрацювання теми Біогенні елементи

ЛЕКЦІЯ 1. Комплексні сполуки

ЛЕКЦІЯ 2. Теоретичні основи біоенергетики

ЛЕКЦІЯ 3. Кінетичні закономірності перебігу хімічних процесів

ЛЕКЦІЯ 4. Розчини. Розчини неелектролітів.

ЛЕКЦІЯ 5. Розчини електролітів

ЛЕКЦІЯ 6. Окисно-відновні та електрохімічні процеси

ЛЕКЦІЯ 7. Основи фізико-хімії поверхневих явищ

ЛЕКЦІЇ 8-9. Поверхневі явища. Колоїдні розчини

Орієнтовні теми повідомлень під час лабораторно-практичних занять

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4

Презентації лекцій з медичної хімії:

 

Біоорганічна хімія 2019 р

ЛЕКЦІЇ

ЛЕКЦІЯ 1 Класифікація і номенклатура органічних сполук.
Запитання до лекції 1

ЛЕКЦІЯ 2 Основи реакційної здатності органічних сполук
Запитання до лекції 2

ЛЕКЦІЯ 3 Гетерофункціональні сполуки
Запитання до лекції 3

ЛЕКЦІЯ 4 Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди.
Запитання до лекції 4

ЛЕКЦІЯ 5 Амінокислоти. Білки.
Запитання до лекції 5

ЛЕКЦІЯ 6 Вуглеводи
Запитання до лекції 6

ЛЕКЦІЯ 7 Гетероциклічні сполуки. Нуклеотиди
Запитання до лекції 7

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

 1. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 1
  Класифікація і номенклатура органічних сполук
 2. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 2
  Класифікація, номенклатура органічних сполук. Природа хімічного зв’язку та реакційна здатність вуглеводнів
 3. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 3
  Реакційна здатність спиртів, альдегідів, карбонових кислот
 4. План підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 4
  Гетерофункціональні сполуки (гідрокси-, фенолокислоти)
 5. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 5 Гетерофункціональні сполуки. Оксокислоти
 6. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 6 Ліпіди. ВЖК. Жири
 7. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 7 Складні ліпіди. Неомилювані ліпіди
 8. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 8 Контрольна робота
 9. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 9 Амінокислоти. Білки
 10. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 10 Моносахариди
 11. Плани підготовки до ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 11 Дисахаридию Полісахариди.
Питання підготовки до контрольної роботи Біоорганічна хімія 2018 р
Зразок варіанту контрольної роботи Біоорганічна хімія 2018 р