RussianEnglish (UK)

Спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Дисципліна "Загальна та органічна хімія"

  • Необхідні матеріали для самостійної роботи, підготовки до занять та тестового контролю студентів

http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:5df7011dd2ba3fd1467ffc0f892ff9da2731ded5/latest//index.html

  • Лабораторний журнал ТС_2019
  • ОДЗ_ТС_91

 1.   Тема 1 "Основні поняття та закони хімії"

1.      Приклади до теми 1

2.      Тема 2 "Хімічні реакції. ОВР"

1.      Приклади до теми 2

3.      Тема 3 "Основи ХіМіЧної термодинаміки"

1.      Приклади до теми 3

4.      Тема 4 "ХіМіЧнІЧНА КІНЕТИКА"

1.      Приклади до теми 4

5.      Тема 5 "ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ. РОЗЧИНИ"

1.      Приклади до теми 5

6.      Тема 6 ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

1.      Приклади до теми 6

7.      Тема 7 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1.      Приклади до теми 7

8.      Тема 8 БУДОВА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

1.      Приклади до теми 8

9.      Тема 9 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВУГЛЕВОДНІВ

1.      Приклади до теми 9

10.  Тема 10 ОСНОВНІ КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

1.      Приклади до теми 10

 

Дисципліна "Фізколоїдна хімія" 2 КУРС

1. Фізколоїдна хімія - регламент

2. ОДЗ_1 для экологов

3. Питання до колоквіуму 1

4. Питання до колоквіуму 2

5. Питання до заліку з фізколоїдної хімії для студентів заочної форми навчання

МЕТОДИЧКИ

  1. МВ_до лаб.раб._Поверхневі явища_Миронович Л.М
  2. МВ_до лаб.раб._Оптичні методи аналізу_Миронович Л.М

 

Матеріали у відкритому доступі з дисципліни "Аналітична та фізколоїдна хімія"

http://elearning.sumdu.edu.ua/s/45-4zi

 Лабораторний журнал з фізколоїдної хімії