Перелік компонентів освітньої програми*

Аналіз поточної та підсумкової успішності навчання студентів, що дозволяє коригувати окремі елементи навчальних дисциплін, досягнення результатів​ можна переглянути в особистому кабінеті студента

 

Код компонента Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
Цикл загальної підготовки
ОК 01. Іноземна мова (силабус) 5 залік
ОК 02. Основи академічного письма (силабус) 5 залік
ОК 03. Загальна хімія (силабус) (методичний комплекс) 5 залік
ОК 04. Фізика (силабус) 10 іспит
ОК 05. Вища математика (силабус) 15 іспит
ОК 06. Інформаційні технології (силабус) 5 залік
ОК 07. Демократія: цінності, принципи, механізми (силабус) 5 залік
Цикл професійної підготовки
ОК 08. Неорганічна хімія (силаindex.php?option=com_content&view=article&id=233#nch8бус)(методичний комплекс) 10 іспит
ОК 09. Аналітична хімія (силабус)(методичний комплекс) 10 залік
ОК 10. Економіка (силабус) 5 залік
ОК 11. Фізична та колоїдна хімія (силабус)(методичний комплекс) 10 іспит
ОК 12. Основи охорони праці та БЖД (силабус) 5 залік
ОК 13. Органічна хімія (силабус)(методичний комплекс) 15 іспит
ОК 14. Кристалохімія. Будова речовини (силабус)(методичний комплекс) 5 залік
ОК 15. Квантова хімія (силабус) 5 залік
ОК 16. Медична та фармацевтична хімія (силабус)(методичний комплекс) 5 іспит
ОК 17. Фізико-хімічні методи аналізу (силабус)(методичний комплекс) 5 залік
ОК 18. Методика навчання хімії (силабус)(методичний комплекс) 5 залік
ОК 19. Хімічне матеріалознавство  5 залік
ОК 20. Процеси та апарати хімічних технологій 5 залік
ОК 21. Біоорганічна хімія (силабус)(методичний комплекс) 5 іспит
ОК 22. Хімія високомолекулярних сполук 5 залік
ОК 23. Основи електрохімії (силабус)(методичний комплекс) 5 іспит
ОК 24. Хімічна технологія (силабус)(методичний комплекс) 5 залік
Практична підготовка
ОК 25. Практика виробнича (силабус) (методичний комплекс) 5 залік
ОК 26. Практика переддипломна 5 залік
Атестація
ОК 27. Захист кваліфікаційної роботи 10 захист
Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 180  
Вибіркові компоненти
Цикл загальної підготовки
ВБ 1.

Вибіркові компоненти 

30 залік
Цикл професійної підготовки
ВБ 2.

Вибіркові компоненти

Теоретичні аспекти органічної хімії 
Механізми реакцій органічних речовин
Основи реакційної здатності органічних сполук
Хімія колоїдних систем
Хімія рідкісних елементів
Харчова хімія
Планування, проведення, презентація наукових досліджень в хімії
Сучасні комп'ютерні методи в хімії 
Контроль якості продуктів харчування та об’єктів довкілля
Хімія координаційних сполук 
Розв’язування розрахункових та експериментальних задач
Біотехнологія 
Хімія отруйних речовин
Функціональні матеріали для інноваційних технологій
Хімія довкілля

30 залік
Загальний обсяг вибіркових компонентів: 60  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.