Медична хімія 2020 р

Необхідні матеріали для самостійної роботи, підготовки до занять та тестового контролю студентів

https://elearning.sumdu.edu.ua/s/88-f4n

 

 ЛЕКЦІЇ

 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

  1. Практичне заняття 1https://elearning.sumdu.edu.ua/s/2b-f1t
  2. Практичне заняття 2https://elearning.sumdu.edu.ua/s/02-f20

ЛІТЕРАТУРА

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

 

 Біологічна  та біоорганічна хімія 2020 р (україномовні студенти)

Лекції

Лекція 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІІЇ І НОМЕНКЛАТУРИ ТА ЕЛЕКТРОННІ ЕФЕКТИ В ОРГАНІЧНІЙ ХІМІЇ

Лекція 2. ГЕТЕРОФУНКЦІОНАЛЬНІ СПОЛУКИ

Лекція 3. ЛІПІДИ

Лекція 4. АМІНОКИСЛОТИ. ПЕПТИДИ. БІЛКИ

Лекція 5. ВУГЛЕВОДИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ

Medical chemistry 2019-2020 (foreign students)

 

LECTURES

Lectures on medical chemistry/compiler T. V. Dychenko. – Sumy: Sumy State University, 2013. – 66 p.

Lecture 1. Coordination Compounds

Lecture 2. Thermodynamics. Kinetics

Lecture 3.  Solutions. 

Lecture 4. Colligative properties of solutions

Lecture 5.  pH, Buffer, Solutions

Lecture 7 Oxidation Reduction

Lecture 8 Colloids

 

COORDINATION COMPOUNDS

SOLUTIONS. TYPES OF SOLUTIONS. SOLUBILITY.

SOLUTIONS. METHODS OF EXPRESSION

AQUEOUS SOLUTION OF ACIDS

CHEMICAL KINETICS

CHEMICAL THERMODYNAMICS

 

LABORATORY WORKS:

 

  1. Laboratory works on Medical chemistry1 semester

PRACTICAL CLASS:

Диченко Т. В., Ліцман Ю. В., Воробйова І. Г. Methodical instructions for independent student work on the topic Acid-Base Equilibrium and Complex Formation in Biological Liquids in Medicinal Chemistry / Authors: T. V. Dychenko,   Y. V. Litsman, I. G. Vorobiova. – Sumy: Sumy State University, 2014. – 88 p.

 

Control test

 

Control test

 

INDIVIDUAL HOMEWORK:

 Collection of individual exercises to the course «Medical chemistry» for students of specialty  1201 «Medicine»  full-time education

COLLIGATIVE PROPERTIES OF SOLUTIONS

 

Bioorganic chemistry 2020 р

LECTURES

LECTURE 1 Biomedical and Bioorganic Chemistry

LECTURE 2 Heterofunctional compounds

LECTURE 3 Lipids

LECTURE 4 Aminoacids

LECTURE 5 Carbohydrates

LECTURE 6 Heterocycles

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.