Атестація випускників освітньої програми «Прикладна хімія» зі спеціальності 102 «Хімія» проводиться у формі комплексного іспиту і захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу державного зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр прикладної хімії». Атестація здійснюється відкрито і публічно.

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.