Іноземна мова (силабус)

Основи академічного письма (силабус)

Загальна хімія (силабус)

Фізика (силабус)

Вища математика (силабус)

Інформаційні технології (силабус)

Демократіяцінності, принципи, механізми (силабус)

Неорганічна хімія (силабус)(методичний комплекс)

Аналітична хімія (силабус)(методичний комплекс)

Економіка (силабус)

Фізична та колоїдна хімія (силабус)(методичний комплекс)

Основи охорони праці та БЖД (силабус)

Органічна хімія (силабус)(методичний комплекс)

Кристалохімія. Будова речовини (силабус)(методичний комплекс)

Квантова хімія (силабус)

Медична та фармацевтична хімія (силабус)(методичний комплекс)

Фізико-хімічні методи аналізу (силабус)(методичний комплекс)

Методика навчання хімії (силабус)(методичний комплекс)

Хімічне матеріалознавство

Процеси та апарати хімічних технологій

Біоорганічна хімія (силабус)(методичний комплекс)

Хімія високомолекулярних сполук

Основи електрохімії (силабус)(методичний комплекс)

Хімічна технологія (силабус)(методичний комплекс)

Практика виробнича (силабус) (методичний комплекс)

Практика переддипломна

Вибіркові компоненти Цикл загальної підготовки

Вибіркові компоненти Цикл професійної підготовки

Теоретичні аспекти органічної хімії 
Механізми реакцій органічних речовин
Основи реакційної здатності органічних сполук
Хімія колоїдних систем
Хімія рідкісних елементів
Харчова хімія
Планування, проведення, презентація наукових досліджень в хімії
Сучасні комп'ютерні методи в хімії 
Контроль якості продуктів харчування та об’єктів довкілля 
Хімія координаційних сполук 
Розв’язування розрахункових та експериментальних задач
Біотехнологія 
Хімія отруйних речовин 
Функціональні матеріали для інноваційних технологій
Хімія довкілля

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.