Пропозиції потенційних тематик наукових досліджень

 

Науковий керівник

Потенціальні тематики  досліджень

к.т.н., доц. Большаніна С.Б.

 1. Модифікація біосумісних мінералів наночастинками металів
 2. Адсорбційні властивості природних та синтетичних мінералів
 3. Використання хімічних, електрохімічних процесів в природоохоронних технологіях

к.т.н., доц. Воробйова І.Г.

 1. Синтез та дослідження  наночастинок Co і Mn у міцелярних водних розчинах .
 2. Адсорбційні властивості природних та синтетичних мінералів
 3. Розробка фізико-хімічних методів обробки природних волокнистих матеріалів
 4. Теоретичні та прикладні аспекти хімічного аналізу медичних препаратів

к.пед.н., доц. Диченко Т.В.

 1. Методика організації змішаного навчання в процесі вивчення хімічних дисциплін іноземними студентами
 2. Полімерні лакофарбові покриття

к.пед.н., доц.
Ліцман Ю.В.

1) Застосування фото та відеоматеріалів для проведення лабораторного практикуму з хімічних дисциплін  в умовах змішаного та дистанційного навчання

2) Застосування додатків Google для організації змішаного навчання для вивчення хімічних дисциплін

3) Методика організації змішаного навчання в процесі вивчення хімічних дисциплін

4) Застосування додатку Google forms для розробки різних видів тестових завдань з хімічних дисциплін 

к.х.н., доц. Пономарьова Л.М.

 1. Теоретичні та прикладні аспекти хімічного аналізу харчових продуктів
 2. Теоретичні та прикладні аспекти токсикології продуктів харчування
 3. Матеріали та процеси розділення, концентрування у рідких та твердих фазах цінних, токсичних компонентів із водних та неводних рідин природного, техногенного та біогенного походження.

к.х.н., доц. Пшеничний Р.М.

 1. Синтез та дослідження властивостей нанорозмірних напівпровідникових халькогенідів
 2. Синтез та дослідження властивостей нанорозмірних напівпровідникових оксигеновмісних сполук
 3. Хімічна металізація металевих та діелектричних матеріалів
 4. Синтез та модифікація неорганічних сполук для пігментів лакофарбового виробництва
 5. Розробка та дослідження електрофізичних властивостей твердотілих фторид-іонних хімічних джерел струму
 6. Адсорбційні властивості природних та синтетичних мінералів

к.х.н., доц. 

Яновська Г.О.

 1. Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей кальцій-фосфатних матеріалів
 2. Синтез та дослідження властивостей заміщених гідроксиапатитів
 3. Створення композиційних матеріалів на основі біополімерів та гідроксиапатиту для заміщення кісткової тканини
 4. Створення скафолдів для кісткової інженерії та дослідження їх властивостей
 5. Синтез покриттів медичних імплантатів, модифікування поверхні та дослідження їх властивостей
 6. Синтез та дослідження властивостей добрив на основі карбаміду в фосфатній оболонці для застосування в сільському господарстві

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.