RussianEnglish (UK)

участь у в експерименті по впровадженню новітніх технологій навчання

Викладачі кафедри загальної хімії другий рік поспіль приймають участь у в експерименті по впровадженню новітніх технологій навчання.


Так, зокрема, Ліцман Юлія Володимирівна проводить практичне заняття, яке відбувається за експериментальною методикою, що спирається на модель змішаного навчання «Rotation Model». Тема занять: «Колігативні властивості розчинів». При застосуванні даної моделі» навчальна група була розділена на 4, які мінялися станціями: дві групи (1 і 2) розрахункові (групи виконували рішення задач по темі), 3- тестувальна (група проходила тест з використанням власних мобільних пристроїв) 4-консультативна (група працювала з викладачем ). Студенти активно працюють все заняття, їх не треба до цього спонукати, чи заохочувати. Є таймер, який лунає у встановлений час і групи міняються місцями, студенти вводять відповіді, що одержали при розв’язанні задач та при виконанні тестів, і все починається з початку. А як працює викладач на своїй консультаційній станції?! Групи з 3-4 студентів безпосередньо спілкуються з ним за столом, викладач пояснює незрозумілі моменти, задає проблемні питання і примушує студентів думати, аналізувати, якщо не відповідають – пояснює ще раз, домагається повного розуміння проблеми! Робота кипить! Ні секунди передиху! І так протягом двох пар!
Закінчується пара, Юлія Володимирів підводить підсумки, перевіряються відповіді на тести і задачі з використанням «Google forms», групи одержують певні бали, які будуть враховані в їх модульну оцінку. Студенти працювали весь час і зрозуміло втомилися, але, як свідчить моє спілкування з ними, такий ритм і така методика їм подобається! Проведення такого типу заняття вимагає значних зусиль не стільки від студентів, скільки від викладача! За «кулісами» залишилася підготовча робота викладача. Коли треба все зважити: врахувати час, складність питань, їх кількість, все підготувати на платформі «Google classroom» для швидкої перевірки результатів та ін.