НАНОЧАСТКИ ОКСИДУ ЦИНКУ

Основні технічні характеристики

 

Номер CAS                       1314-13-2

Молекулярна формула        ZnO

Молярна маса                   81,39 г/моль

Схема синтезу

Переваги

 • розмір наночастинок знаходиться у вузькому розмірному інтервалі 10-30 нм;
 • вартість продукції є меншою за європейські аналоги;
 • можливість виготовлення кінцевого продукту в різних формах (порошок, суспензія в розчинниках).

Стан готовності розробки

Розробка готова до серійного виробництва.

Об’єми виробництва та терміни виготовлення

До 100 г (у вигляді порошку) в місяць з можливістю збільшення обсягів виробництва.

Вартість зразка

38,30 євро з ПДВ за 5 г нанопорошку ZnO.

162,80 євро з ПДВ за 50 г суспензії наночастинок  ZnO (50 мас. %) в етанолі.

Призначення 

 • виготовлення наночорнил для створення електронних пристроїв з інтегрованим друком;
 • мікроелектроніка (виготовлення світлодіодів, запам'ятовуючих пристроїв, осциляторів, транзисторів);
 • каталізатор в органічному синтезі;
 • вулканізуючий агент та активатор вулканізації деяких типів каучуків;
 • медицина та косметологія.

 Хімічна металізація 

На кафедрі загальної хімії активно розробляється метод, пов'язаний із нанесенням металевих покриттів на різноманітні поверхні за допомогою хімічних процесів. Такий метод, як хімічна металізація заснований на хімічній «реакції срібного дзеркала» і полягає в нанесенні на поверхні пластмас, пластику, алюмінію, кераміки дзеркальних металевих покриттів, які мають високу відбиваючу здатність. Дзеркальні металізовані поверхні, що утворюються в результаті хімічної металізації, відрізняються цілим рядом істотних переваг.

По-перше, такий метод як хімічна металізація практична з економічної точки зору. Він не є технічно складним і оптимально вписується в технологічні процеси. Установка для хімічної металізації проста у використанні, а нанесення покриття схоже з розпиленням звичайної фарби, що забезпечує можливість нанесення дзеркальних металевих покриттів на вироби будь-яких форм і розмірів, від корпуса мобільного телефону до великої гіпсової статуї. Отримане з використанням установки для хімічної металізації дзеркальне металеве покриття має набагато меншою собівартістю в порівнянні з покриттями, одержуваними гальванічним способом у ваннах або резервуарах.

По-друге, металізація універсальна. Блискуче металеве покриття, що володіє високою відбивною здатністю, можна наносити хімічним способом практично на будь-які поверхні, в тому числі на поверхні дуже пористих матеріалів, включаючи пластмасу, алюміній, кераміку, мармур, пластик і т.д.

По-третє, металізовані поверхні, одержувані з застосуванням методу, як хімічна металізації, відрізняються прекрасними механічними властивостями, зокрема високою зносостійкістю і твердістю. Заключним етапом технологічного процесу металізації тут є нанесення на отриману в результаті металізації дзеркальну поверхню захисного лакового покриття. З метою додаткового підвищення зносостійкості і твердості поверх лакового покриття в ряді випадків наносять шар керамічного або кремнійорганічного лаку.

По-четверте, хімічна металізація зручна тим, що розміри деталей практично не обмежені. На відміну від гальванічної або вакуумної металізації, де розмір покривається деталі обмежений розміром ванни або вакуумної камери, при хімічної металізації розмір деталі не має значення.

По-п'яте, такий процес як хімічна металізація абсолютно нешкідливий в екологічному відношенні, він не завдає шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу. На відміну від багатьох інших видів металізації пластмас хімічна металізація не вимагає використання солей важких металів.

При використанні методу хімічної металізації технологічний процес здійснюється в три основних етапи. Спочатку на поверхню деталі наноситься шар спеціального грунту, активного по відношенню до подальшого металевому шару. Потім за допомогою установки, призначеної для хімічної металізації пластмас, на вкриту грунтом поверхню напилюють спеціально підготовлені хімреагенти, які в результаті хімічної реакції і утворюють на поверхні деталі дзеркальне металеве покриття. Нарешті, на отримане дзеркальне покриття наноситься шар захисного лаку, що охороняє металізовану поверхню від помутніння та механічного зносу. Після затвердіння і висихання захисного лаку металізоване покриття виглядає точно так само, як якщо б воно було нанесено методом електролітичного осадження. Додаючи в захисний лак фарбувальні пігментні тонери, можна додати покриттю зовнішній вигляд хрому, алюмінію, золота, міді, бронзи, інших металів і сплавів.

 

Оцінка адсорбційної здатності глинистих порід

Глинисті породи - найбільш поширені неорганічні сорбенти для очищення водних стоків.

Для прогнозування адсорбційних властивостей глин з метою їх подальшого використання в процесах очищення стоків пропонується комплексна методика оцінки складу глинистих порід і вивчення їх адсорбційних властивостей в різних умовах і середовищах.

 

З метою забезпечення всебічної оцінки якості глинистих адсорбентів використовуються сучасні фізико-хімічні методи аналізу:

 • електронна мікроскопія з використанням растрового електронного мікроскопа "РЕМ-106-І" з функцією рентгенівського мікроаналізу;
 • рентгенофазовий аналіз зразків на автоматизованому дифрактометрі  ДРОН - 4-07;
 • хімічний аналіз з використанням фотоколориметру КФК-2 МП і аналітичного обладнання.

Переваги методики:

 • на підставі комплексного вивчення структури і властивостей глинистих порід прогнозується їх адсорбційна активність в певному середовищі;
 • комплексний аналіз складу глин дозволяє підібрати необхідні умови її активації для максимально ефективного ведення процесу адсорбції.

При використанні матеріалів з сайту кафедри теоретичної та прикладної хімії  посилання на ресурс обов'язкове.

Всі права захищені.