RussianEnglish (UK)

Навчальний процес

Дисципліна "ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ" (для студентів денної форми навчання)

Необхідні матеріали для самостійної роботи, підготовки до занять та тестового контролю студентів

https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:c025ee0d1cacd40c9b6db4f8ec2bad8c5184bb2c/latest//index.html

 

 1. Лабораторний журнал з дисципліни "Загальна хімія"
 2. ОДЗ
 3. Регламент з дисципліни "Загальна хімія"

   Лабораторні роботи

  Лабораторна робота 1  https://youtu.be/-DT37HZ5PXw

 

Лекції   (текст):  Основні поняття та закони хімії       

Основи хімічної термодинаміки     

 

 1. Періодична система Д. І. Менделєєва     
 2. Дисперсні системи      
 3. Хімічний зв'язок  
 4. Окисно-відновні реакції    
 5. Електролітична дисоціація     
 6. Реакції в розчинах електролітів    
 7. Загальні основи електрохімії   
 8. Корозія металів       
 9. Комплексні сполуки     
 10. Загальна характеристика металів       
 11. Хімічна кінетика

 

Презентації 

 1. Основні закони хімії (лекція 1-2) 
 2. Будова атома (лекція 3-4)
 3. Хімічний зв'язок
 4. Окисно-відновні реакції 
 5. Хімічна термодинаміка
 6. Кінетика хімічних реакцій
 7. Дисперсні системи. Розчини
 8. Комплексні сполуки
 9. Основи електрохімії
 1. Питання до 1 колоквіуму
 2. Питання до 2 колоквіуму
 3. Питання до 3 колоквіуму

 

Для студентов-иностранцев (обучение на русском языке)

Обязательное домашнее задание (ОДЗ)

 

Дисципліна "ХІМІЯ"(для студентів заочної форми навчання)

 

 

 

Дисципліна "Корозія та захист від неї"

1. ОДЗ

2. Питання до заліку

3. Методичка для лабораторних робіт

ЛЕКЦІЇ                                                 МЕТОДИЧКИ

 1. Лекції_1_2                          1. КЛ_Ч.1_Коррозия_Манжос Л.С
 2. Лекція _3                            2. КЛ_Ч.2_Коррозия_Манжос Л.С
 3. Лекції _4_5                         3. КЛ_Ч.3_Коррозия_Манжос Л.С
 4. Лекція_6                             4. КЛ_Ч.4_Коррозия_Манжос Л.С
 5. Лекція_7                             5. КЛ_Ч.5_Коррозия_Манжос Л.С
 6. Лекція_8
 7. Лекція_9

 

 

Методична література

1. Дыченко Т.В., Марченко Л.И., Большанина С.Б. Химия (учебное пособие в двух частях) / / С.: СумГУ, 2012. - 258с. (Гриф «Рекомендовано МОН Украины». Письмо № 1/11-11627 от 16.07.2012р.)

2. Збірник тестових завдань з дисципліни "Загальна та органічна хімія"

3. Конспект лекцій з дисципліни "Загальна та органічна хімія"

4. Конспект лекцій "Корозія металів та захист від неї"

5. Конспект лекцій "Властивості р-металів та їх сполук"

 

Успішність груп