RussianEnglish (UK)

Кафедра теоретичної та прикладної хімії – одна із найстаріших кафедр СумДУ. Вона була створена в березні 1966 р. під керівництвом доц., к.хім.н. Короля Олександра Никифоровича, який став першим завідувачем кафедри, а також викладачів і співробітників Король Клавдії Максимівні, Марковської Галини Федорівна, Кислиціної Галини Євгеніївни, Токаревої Зінаїди Андріївни.

У 1975 р. кафедру, на той час, загальної хімії очолив проф., д.хім.н. Хамський Євген Володимирович, найвідоміший спеціаліст в області досліджень масової кристалізації. Проф. Хамський Є.В. заохотив до вивчення кристалізаційних процесів існуючий колектив кафедри і запросив до роботи нових співробітників: Лебедєва С.Ю., Марченко Л.І., Манжос Л.С., Марьяновську А.А.,  Зайцеву В.Г. та багатьох інших. Все це разом надало нового імпульсу у розвитку учбової і науково-дослідницької діяльності та стимулювало появу нових ідей, налагодження широких міжнародних контактів з провідними науковцями і зв’язків з промисловими підприємствами.

В 1985-1987 р.р. кафедру загальної хімії почергово очолювали проф. Миргород Юрій Олександрович і проф. Стрельцов Володимир Васильович.

В 1987-1996 р.р. кафедрою завідував д.техн.н., проф. Звягінцев Геннадій Леонідович. У цей час кафедра виросла кількісно та якісно. Її ряди поповнили д.хім.н., проф. Салістий Станіслав Михайлович, доценти Манжос О.П., Марьяновський В.М., Воробйова І.Г., Миронович Л.М.

З 1997-2012 р.р. керівництво кафедрою здійснював к.хім.н., доц. Лебедєв Сергій Юрійович. У цей час викладацький колектив кафедри налічував вісім викладачів, сім з яких – доценти, кандидати наук і один професор, доктор наук. Колектив кафедри поповнився новими викладачами: Диченко Т.В., Ліцман Ю.В., доц. Большаніна С.Б. На кафедрі була відкрита аспірантура, успішно захистились дві кандидатські дисертації (1999 р., Марченко Л.І., 2005 р., Ліцман Ю.В., 2012р. Івченко В.Н.) і одна дисертація на вчену ступінь доктора хімічних наук (2003 р., Миронович Л.М.).

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджуються на декількох сучасних напрямках: хімія біологічноактивних нітрогенвмісних гетероциклів, хімія високомолекулярних сполук, гетерогенні рівноваги в розчинах електролітів, термодинаміка і кінетика хімічних процесів та фазових перетворень, методичні аспекти викладання хімічних дисциплін, адсорбція важких металів на природних матеріалах, гальваностегія тощо.

З 2012р. кафедру очолює к.техн.н., доц. Большаніна С.Б. Під її керівництвом відбувся захист кандидатської дисертації (2012р. Івченко В.Н.), проводиться науково-дослідницька і організаційно-методична робота.

При кафедрі працює науково-навчальний центр "All'Хімія". Основним завданням ННЦ «All’Хімія» є здійснення навчально-методичних послуг з дисциплін хімічного спрямування та наукових досліджень, пов’язаних з вивченням особливостей складу, властивостей речовин та хімічних процесів. Значну увагу колектив приділяє досягненню високої якості викладання з застосуванням сучасних методичних засобів. З цією метою розроблюються і впроваджуються мультимедійні курси лекцій, складаються методичні вказівки, навчальні посібники, конспекти лекцій, збірки завдань тощо. З основних дисциплін кафедри розроблено повне забезпечення для організації дистанційної форми навчання, включаючи розгорнуті та стислі конспекти лекцій, тренажери, тестові та відкриті завдання.

Викладання базових дисциплін ведеться на кафедрі трьома мовами: українською, російською та англійською (для іноземних громадян). На кафедрі постійно працює науково-студентське товариство, в якому студенти розширюють хімічні знання та розв’язують прикладні завдання. Щорічно на кафедрі проводяться студентські олімпіади з хімії. Значне місце в роботі кафедри займає робота із учнями гімназій, ліцеїв та інших закладів. Кафедра приймає участь в організації і проведенні обласної олімпіади учнів з хімії, підготовці збірної команди області до республіканської олімпіади. Зусиллями викладачів кафедри Сумська область протягом останніх років постійно входить в десятку кращих.